Songs from Mr. Girdharilal Vishwakarma Collection Continued, 30s: 155

Listen to 1933_Saubhagya_Sundari_07_Bangali_babu_aaja_ki_bada_maza_ho_____pransukh_m_nayak.mp3

Listen to 1933_Yahoodi_Ki_Ladaki_04_Nuktanchi_hai_game_dil_k_l_sahagal_pankaj_mallik.mp3

Listen to 1933_Yahoodi_Ki_Ladaki_12_Ab_shaad_hai_dil_aabad_hai_utpala_sen_pankaj_mallik.mp3

Listen to 1933_Yahoodi_Ki_Ladaki_17_Lag_gayi_chot_karejwa_main_k_l_sahagal_pankaj_mallik.mp3

Listen to 1933_Yahoodi_Ki_Ladaki_18_Laakh_sahi_ab_pee_ti_batiyan_k_l_sahagal_pankaj_mallik.mp3

Listen to 1933_Yahoodi_Ki_Ladaki_19_Ye_tasarruf_allah-2_k_l_sahagal_pankaj_mallik.mp3

Listen to 1934_Amrit_Manthan_01_Aurat_ko_dukh_haro_____keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1934_Amrit_Manthan_02_Raat_aayi_hai_naya_rang_zamane_shanta_aapte_keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1934_Amrit_Manthan_03_Abla_hai_buri_bala_____keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1934_Amrit_Manthan_04_Jayati_jai_ambike_daya_dhaam_____keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1934_Amrit_Manthan_05_Sakhi_ri_shyam_bado_dhithiyaro_vasant_desai_keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1934_Amrit_Manthan_06_Dekho-2_sakhiyan_kaisi_chhayi_shanta_aapte_keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1934_Amrit_Manthan_07_Taro_mori_bipada_____keshavrab_bhole.mp3

Listen to 1934_Amrit_Manthan_08_Soyi_nrap_yash_bhaagi_____keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1934_Amrit_Manthan_09_Banava_ki_chhavi_lakhi-2_mam_____keshavrab_bhole.mp3

Listen to 1934_Amrit_Manthan_10_Aarzuen_dil_aya_karane_ke_bhi_____keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1934_Amrit_Manthan_11_Jiya_mora_na_bisare_____keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1934_Amrit_Manthan_12_Kamsini_main_dil_pe_shanta_aapte_keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1934_Amrit_Manthan_13_Andheri_ab_biti_sadho_shanta_aapte_keshavrav_bhole.mp3

Back to Surjit Singh's Home Page