Songs from Mr. Girdharilal Vishwakarma Collection Continued, 30s: 163

Listen to 1936_Raajput_Ramani_01_Aate_hai_shreemansingh_senapati_jo_narottam_vyas_keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1936_Raajput_Ramani_02_Aayi_sakhi_kya_bahar_hai_shanta_aapte__chorus_narottam_vyas_keshavrav_bhol.mp3

Listen to 1936_Raajput_Ramani_03_Re_kaayar_man_kyun_kare_narottam_vyas_keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1936_Raajput_Ramani_04_Teri_sari_shekhi_dekhi_narottam_vyas_keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1936_Raajput_Ramani_05_Ye_dukh_ki_ghata_hai_chhayi_shanta_aapte_narottam_vyas_keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1936_Raajput_Ramani_06_Prabhu_ke_naam_pe_hamako_narottam_vyas_keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1936_Raajput_Ramani_07_Ghadiyan_aayi_sukhdayi_shanta_aapte_narottam_vyas_keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1936_Raajput_Ramani_08_Bhara_umang_se_khila_tha_narottam_vyas_keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1936_Raajput_Ramani_09_Ab_pyare-2_aavenge_anand_din_shanta_aapte_narottam_vyas_keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1936_Raajput_Ramani_10_He_shiv_prabho_vinaya_suno_shanta_aapte__chorus_narottam_vyas_keshavrav_bh.mp3

Listen to 1936_Raajput_Ramani_11_Aa_raha_rasanhaya_manbhaya_sa_____narottam_vyas_keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1936_Raajput_Ramani_12_Jai_mahadev_jai_jai_narottam_vyas_keshavrav_bhole.mp3

Listen to 1936_Sipahsaalaar_06_Bina_taake_na_maro_more_raaja_____meer_saheb.mp3

Listen to 1936_Snehlata_01_Sambhal-2_rakh_kadam_rajkumari_vijya-shankar_bhatt_lallubhai_nayak.mp3

Listen to 1936_Snehlata_04_He_dhanya_tu_bharat_naari_rajkumari_vijaya-shankar_bhatt_lallubhai_nayak.mp3

Listen to 1936_Struggle_02_Aseere_gam_ka_bhala_phir_____master_chhaila.mp3

Listen to 1936_Sunehra_sansaar_02_Chhaka_chhak-2_chali_ja_rahi_akabar_khan_peshavari_vijaya_kumar_k_c_dey.mp3

Listen to 1936_Sunehra_sansaar_20_Sukh_aanand_our_prem_ki_khatir_vinya_goswami_vijaya_kumar_k_c_dey.mp3

Back to Surjit Singh's Home Page